Fotbalový areál - Bořitov „u Váňových“

Přístup pěšky:              po ulici Mlýnská

Přístup automobilem:   po ulici Chlumská směr Obora,
                                  
následně odbočíme před letištěm „ultralightů“ vlevo
                                   směrem k areálu ZEPO Bořitov